2019 møtes vi på Verket Scene!
2019 legges møtene til Verket Scene fordi Samfunnssalen skal bygges om til såkalt blackbox-teater og scene2.
Arbeidet startet i juni 2018 og vil ifølge Moss kommune i alle fall vare i ett år.
Men Verket Scene er et godt alternativ.

 

Gregers Winther Wulfsbergs dagbok

I februar 2014 ga Eldreakademiet ut en transkribert utgave av Gregers Winther Wulfsbergs dagbok fra Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, ført i pennen av forfatter Karsten Alnæs. Vi har fortsatt en del eksemplarer til salgs for kr. 100 per bok. Ta kontakt med vårt sekretariat.