Gregers Winther Wulfsbergs dagbok

I februar 2014 ga Eldreakademiet ut en transkribert utgave av Gregers Winther Wulfsbergs dagbok fra Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, ført i pennen av forfatter Karsten Alnæs. Vi har fortsatt en del eksemplarer til salgs for kr. 100 per bok. Ta kontakt med vårt sekretariat.