2019 møtes vi på Verket Scene!
2019 legges møtene til Verket Scene fordi Samfunnssalen skal bygges om til såkalt blackbox-teater og scene2.
Arbeidet startet i juni 2018 og vil ifølge Moss kommune i alle fall vare i ett år.
Men Verket Scene er et godt alternativ.

 

Annet i de første 10 år - 1995-2005

1995      Omvisning på utstillingen "Jeløymaleme" på Galleri f-15

             Omvisning i og orientering om Konventionsgården

1996      Filmen "Møte med Halldis" på Parkteatret

1997      Omvisning på Charlotte Wankel-utstillingen på Galleri f-15 8

1999      Eldreåret 1999, åpent møte i Samfunnssalen med professor Peter F. Hjort

2001      Konsert med "Vera Lynn-sanger i Samfunnssalen

             Omvisning på Kai Fjell-utstilling på Galleri F-15

2002     "Mitt liv i sang og musikk", Anne Brown i Samfunnssalen