EAnytt logo
EA nytt - Desember 2022     klikk her

All blogg
 
 

Eldreakademiet Moss - formål

EA verketEldreakademiets formål er å formidle kunnskap. Det praktiseres gjennom foredrag, turer og studiegrupper.

Eldreakademiet Moss ble startet i 1995. I dag er det ca. 1200 medlemmer, hundre står på venteliste. Alle interesserte over 60 år kan bli medlemmer, så langt plassforholdene tillater det. Foredragsmøtene er besøkt av mellom 200 og 300 hver gang.

Hvis du er interessert i medlemsskap, så kan du ta kontakt med vår sekretær. Hun fører en venteliste for medlemsskap. Desverre må vi altså begrense antall medlemmer, og ventetiden er i dag omkring ett år. Nye medlemmer tas opp ved årsskiftet.

Venteliste - innmeldingesskjema.

Turer

Planer for våren-23:

Dette året har vi møtt på problemer med å finne kulturopplegg. De ulike institusjonene har lagt opp til at vi ikke lenger kan reservere billetter fram i tid, for deretter å se om vi får fulltegnet turene før vi gir en endelig bekreftelse. Flere vil også at vi må betale ved reservasjon, altså forhåndsbetale, uten å vite om vi har tilstrekkelig mange som ønsker å delta. Siden vi alltid beregner pris til selvkost, vil det lett føre til at vi sitter med underskudd på turer, hvilket ikke er ønskelig. Det er mulig at styret heretter må legge opp til en ny prosedyre med den erfaringen vi nå har erfart i november dette år. Vi vil følge med og se om det er mulig å tilby kulturtilbud med kort varsel som i så fall annonseres via e-post.

Styret mener å ha lagt opp til et variert program for våren 2023. Det blir alt fra spennende foredragsholdere, dagstur til Nasjonalgalleriet 3. og 4. mai og kulturtilbud i Oslo.

 

SE MER OM TURER