Korona høsten 2021

Styret håper nå å komme i gang med ordinære møter. Vi tror at det lar seg gjøre i og med at vår målgruppe er fullvaksinert innen august. Imidlertid må vi ta forbehold knyttet til de da gjeldende kommunale bestemmelsene. De vil være førende for om vi kan møtes, hvor mange som kan møtes og de eventuelle tiltakene vi må iverksette. Sannsynligvis vil det være nødvendig med påmelding til møtene våre. Om vi må møte med munnbind, gjenstår å se. Styret anbefaler alle å holde seg oppdatert på de kommunale bestemmelsene. Vårt inderlige ønske er at vi kan gå tilbake til de kjente rutinene for frammøte, plassering ved bord, kaffepause etter foredrag osv. Vi krysser fingre for en enklere/friere avvikling av medlemsmøtene.