EAnytt februar 2022

EAnytt februar 2022 ble sendt ut i posten mandag 14. februar og som e-post mandag 14. februar. Nettsidene er oppdatert.