Innmelding i Eldreakademiet Moss

Eldreakademiet Moss har en venteliste for nye medlemmer.
Vi tar inn nye medlemmer etter innmeldingsdato (nå er det minst ett års ventetid)..

Innmeldingsskjema på nett - se her.