Lederen har ordet

Det sies at tiden ofte går fort i hyggelig selskap. For undertegnede har høstterminen i Eldreakademiet fortonet seg slik. Vi har lagt en aktiv tid bak oss. De kulturelle innslagene har bestått av besøk til Kunstnermuseet i Holmsbu samt konsertbesøk og gjenhør med Simon and Garfunkel i Oslo. Begge arrangementer var fulltegnet, og tilbakemeldingene har vært positive. Foredragene på medlemsmøtene har også vært godt besøkt, og styret håper at vi har lyktes med å presentere noe for enhver smak.

Vår ambisjon er at Eldreakademiet skal være et godt sted å være, og at tilbudet oppleves som en hyggelig sosial arena og en inspirerende kilde til økt kunnskap og personlig utvikling. I den forbindelse var det, med den dystre verdenssituasjonen som bakteppe, befriende å kunne avslutte høstterminen med våre venner i Follo Seniororkester og Storband. En strålende opplevelse med førsteklasses swingjazz utført av profesjonelle musikere med genuin musikkglede. Det varmet!

 Vi har alle et grunnleggende behov for sosialt fellesskap og å bli sett. For mange blir dette særlig tydelig i siste tredjedel av livet. Man er ikke lenger yrkesaktiv, forventninger og krav med ledsagende mestringsfølelse er redusert, og mange blir overlatt til seg selv. Faren for utenforskap er overhengende, noe mange ellers erfarte under den nå tilbakelagte pandemien.

Medisinsk forskning konkluderer med at isolasjon, ensomhet og alenegang er belastende både for mental og fysisk helse. I tillegg er det bevist utenom enhver rimelig tvil, at kunnskapsformidling og læring er faktorer som er livgivende og kan endog virke livsforlengende. Vi blir aldri for gamle til å lære, og evnen til å utvikle hjernen er mer eller mindre til stede livet ut.

Et aktivt medlemskap i Eldreakademiet bidrar nettopp til dette, og er å anse som et forebyggende helsetiltak!

Maggie Kuhn, initiativtakeren til organisasjonen «Gray Panthers» i USA, hadde helt rett da hun på spørsmål om å kunne opprettholde en lykkelig og helsemessig god alderdom svarte; «Never stop learning».

Mye tyder på at det stadig er flere som forstår dette, og som ønsker å ta del i vårt fellesskap. Vi mottar ukentlig en jevn strøm av henvendelser og søknader, og vi registrerer at mange er utålmodige.

Dette er selvfølgelig særdeles hyggelig og vitner om at Eldreakademiet har et godt omdømme.

Vi vil ved årsskiftet tilby 111 personer medlemskap. Samtlige rekruttert fra venteliste. Om disse takker ja, teller våre medlemslister over 1200 personer. Da står vi igjen med drøyt 200 på venteliste. Vi gjør nå oppmerksom på at ventetiden er opp til to år.

Vi skulle gjerne favnet om alle, men dette ville vært uansvarlig og praktisk umulig.

Styrets lille bekymring er at om denne utviklingen fortsetter, vil vi få plassproblemer.

Vår «hjemmebane», Verket Scene er godkjent for 350 tilhørere. Slipper vi inn flere, bryter vi brannforskriftene. Dette kan vi ikke ta ansvaret for.

Om tilstrømmingen blir for stor, er det derfor ikke usannsynlig at vi, ved populære møter, vil måtte avvise medlemmer

Studiegrupper.

Vi kan med glede meddele at man i løpet av høsten har registrert to nye studiegrupper.

Lokalhistorie med 8 medlemmer og Kunstig intelligens med 12. To personer meldte i tillegg interesse for å danne en lesesirkel/litteraturgruppe. Dette er litt få med henblikk på å danne en studiegruppe, men med flere interesserte, håper vi at dette kan bli en realitet.

Vi kommer tilbake med ytterligere initiativ på nyåret. Det henvises til vår kursansvarlige, Karin Hals.