Foredragene: Verket Scene onsdager kl 1100 - kun for medlemmer

 

Onsdag 28. august 2024
Professor Hilde Henriksen Waage

“Palestina/Israel konflikten”

Hilde Henriksen Waage (født 1959) er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio), historiker og en velkjent ekspertkommentator fra radio og TV med Midtøsten som spesialfelt. Hun har som forsker vært særlig opptatt av konflikten mellom Israel og Palestina samt Norges utenrikspolitikk overfor Israel.

Hun har publisert en rekke bøker og artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter om ulike Midtøsten-spørsmål. Senest i 2022 forelå hennes foreløpig siste bokutgivelse «Spillet om Syria».

Onsdag 18. september 2024
Statistikksjef i NAV Ulf Andersen

"Velferdsstaten på vippepunktet?"

Andersen har vært statistikksjef i NAV i 10 år, og har ansvar for alt etaten produserer og publiserer av statistikk. Han er en flittig brukt foredragsholder (med flere sekvenser liggende på YouTube) og fungerer som talsperson for NAV i media. Han har en MBA (Master of Business Administration) fra Pacific Lutheran University i Washington, USA og har bl.a. vært adm.dir. i MMI (Ipsos). Han er kjent for å gjøre kjedelig statistikk til lettfattelig og underholdende fagstoff.

Onsdag 23. oktober 2024
Nina Witoszek

«Om korrupsjon og naivitet»

Witoszek er en polsk-irsk-norsk litteraturviter, kulturhistoriker og forfatter. Godt kjent fra norsk offentlighet med hyppige kronikker, meningsytringer og opptredener i radio og TV.

Hun er forsker med professorkompetanse og forskningsleder ved Universitetet i Oslo og har vært gjesteforeleser ved Stanford University.

Hun vant Fritt Ord prisen i 2005 for at hun «skarpt og velformulert har formidlet østeuropeiske erfaringer inn i norsk debatt og utfordret norske standardoppfatninger».

Hun utga sammen med Eva Joly i 2023 boka «Det blåøyde riket: norske tillitspatologier»

Onsdag 20. november 2024
Leif Gjerstad, professor emeritus, dr. med.

«Demens»

Han er født og oppvokst på Jeløy, hvor han og hans kone Elisabet fortsatt bor. Utdannet lege fra Universitetet i Oslo 1972 og dr. med. fra samme sted 1983. Fra 1988 - 2014 professor og overlege/forskningsleder ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet. Han har drevet forskning spesielt innen epilepsi og demens og veiledet doktorgradskandidater, hvorav to av de han har vært hovedveileder for selv er blitt professorer ved Universitet i Oslo. Han har vært redaktør for 6 utgaver av læreboken «Nevrologi og nevrokirurgi - fra barn til voksen», for bøkene «Demenssykdommer - Årsaker, diagnostikk og behandling» og «Nevropsykiatri -­­­ Metoder og kliniske perspektiver». I 1995 fikk han Brageprisen (sammen med Espen Dietrichs) for boken «Vår fantastiske hjerne». Han har ledet arbeidet med å planlegge et «Senter for yrkes- og miljømedisin» og «PET-senteret i Oslo», vært formann i Spesialitetskomiteen for nevrologi samt i 8 år vært nestleder i «Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk». Han var i 6 år leder i «Norsk epilepsiselskap» og en initiativtager til og første leder i «Hjernerådet» og i «Norsk forum for nevropsykiatri».

Onsdag 4. desember2024
Parkteateret
kl. 11.30 (Merk tiden) - dørene åpner kl. 11.00

Follo Seniororkesters Storband med dirigent Kjell Martinsen og solister.

Sted: Parkteateret, Moss
Det er en ca. 1 1/2 times konsert
Pris kr. 150 - Påmeldingfrist 1. november 2024!
Det er begrenset antall plasser, og venteliste vil bli etablert.
Merk fristen - bindende påmelding!

Onsdag 4. desember får vi igjen besøk av våre venner i Follo Seniororkester Storband med dirigent Kjell Martinsen og solister som inntar Parkteatret. Dette er en ca. 1 1/2 times Storbandkonsert.


Pris kr. 150
Påmeldingfrist 1.  november 2024!
Merk fristen - bindende påmelding!

 

Underkategorier