Onsdag 28. september
Foredrag av voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk

 

Vold i samfunnet i dag.

 

Ragnhild Bjørnebekk er utdannet cand.paed. ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 1986. Hun arbeidet der som forsker før hun ble ansatt ved Politihøgskolen. Temaer som vold, kriminalitet og gjenger har vært gjenstand for hennes forskning i mange år. Hun kommer til Eldreakademiet for å snakke om vold i samfunnet i dag, om hva vi har klart å forebygge og hva som gjenstår.