Onsdag 17. september
Foredrag av cand.philol. Hans-Martin Frydenberg Flaatten

 

Edvard Munchs liv i Moss 

 

Hans-Martin Frydenberg Flaatten er cand.philol. med hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. I hovedoppgaven tok han for seg Skrik, med hovedvekt på den litterære bakgrunnen for dette berømte og ikoniske maleriet. I de siste årene har Flaatten fordypet seg i flere viktige sider ved Munchs kunstnerskap. Han har skrevet en rekke bøker om Munch, og i september kommer boken om Edvard Munchs liv i Moss i årene 1913-16. Hans-Martin Frydenberg Flaatten er en mye brukt foredragsholder.