Onsdag 27. september 2017 - NB!
Foredrag av pensjonert generalmajor Tor Arnt Sandli

 

Er en ny kald krig på gang?

 

Tor Arnt Sandli er pensjonert generalmajor i Luftforsvaret. Han er utdannet ved Luftforsvarets befalsskole, Luftkrigsskolen og Forsvarets høgskole, og har i tillegg studert ved diverse utdanningsinstitusjoner i utlandet. Sandli har blant annet vært batterisjef i Nike og luftverninspektør. Han var overadjutant for H. M. Kongen før han ble engasjert i flere internasjonale operasjoner i Afghanistan og Irak. Han har fått en rekke utmerkelser som f.eks. Forsvarsmedaljen og NATO-medaljen.