Onsdag 19. november
Foredrag av kommuneplanlegger Terje Pettersen

 

Planprosesser i mosseregionen 

 

I November retter vi søkelyset mot vår egen region. Flere kontroversielle planforslag befinner seg på tegnebrettet. Vi nevner i fleng: Hvor skal egentlig den nye jernbanestasjonen i Moss ligge? Hva skjer med Moss havn? Og – ikke minst – hva skjer med trafikken fra Bastøfergen, vil fergeleiet bli flyttet, og kommer det noen gang en broforbindelse?
Vi ser frem til et interessant foredrag av Terje Pettersen. I tillegg får vi et kunstnerisk innslag fra Kulturskolen i Moss.