Onsdag 23. mai 2018 
Foredrag/presentasjon ved daglig leder Helene Molvig m.fl.

 

Presentasjon av Fontenehuset Rygge

 

Et fontenehus er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom. Husene drives etter den internasjonale fontenehusmodellen. Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell, som gir mulighet til å oppleve selvrespekt, mening og selvtillit ved å delta i en meningsfylt hverdag. Fontenehusene er en privat stiftelse som er religiøst og politisk uavhengig. Både ansatte og brukere blir med på presentasjonen i Eldreakademiet.