Onsdag 29. august 2018 
Foredrag av professor emeritus Ulrik Fredrik Malt

 

Depresjon: En betegnelse med presisjonsnivå som «feber»

 

Ulrik Fredrik Malt er psykiater og leder av Norsk psykiatrisk forening. Han var avdelingsleder og overlege ved Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet i 27 år samt professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Han har både klinisk og forskningsmessig interessert seg for ulike former for depresjoner og samspillet mellom psykiske og somatiske (legemlige) forhold. Malt er også hovedredaktør av den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge (siste utgave 2018).