Onsdag 28. november 2018 
Foredrag av direktør Thorstein Granly

 

Kunstnere i lokalsamfunnet – rapport fra felten

 

Thorstein Granly er direktør for Det Norske Blåseensemble siden 1.9.2017. Han har vært assisterende direktør for Rikskonsertene, direktør for Stavanger Symfoniorkester og festivalsjef for Moldejazz samt aktiv i en rekke styrer. Granly har et sterkt engasjement og er en entusiastisk foredragsholder. Han besøker oss sammen med to musikere fra orkesteret, og det vil bli vekslet mellom musikk og tale. Det Norske Blåseensemble består av 24 av landets fremste profesjonelle musikere. Ensemblet har base i Halden med historie tilbake til 1734 og med røtter fra «1ste Brigades Musikkorps» på Fredriksten Festning. Det private ensemblet er i dag fullstendig avmilitarisert relasjonelt og musikkfaglig og mottar driftsmidler på lik linje med f. eks. symfoniorkestrene i Norge. Det produserer over 100 konserter i året i inn- og utland og er landets eldste orkester i kontinuerlig drift.