Onsdag 20. februar 2019
Foredrag av professor Grete Brochmann

 

Langsiktige konsekvenser av innvandring på norsk velferd og økonomi

 

Grete Brochmann er utdannet sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, 1990. Hun er mest kjent for sin forskning på migrasjon og ble derfor bedt om å lede to offentlige utvalg som skulle kartlegge langsiktige konsekvenser av innvandring på norsk velferd og økonomi.

Grete Brochmann har også vært engasjert i utlandet, blant annet som gjesteforeleser i Brussel og California. For tiden er hun professor ved UiO og medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi.