Onsdag 20. november 2019
Foredrag av Sten Lundbo

 

Polen i europeisk historie og i dag

Sten Lundbo er født i Bergen og har siviløkonomutdanning fra Norges Handelshøyskole. Lundbo har hatt en rekke stillinger både i innenriks- og utenrikstjenesten for den norske stat. Han har blant annet vært avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet fra 1989 – 1995, ambassadør til Europarådrådet i Strasbourg 1995 -2000 og ambassadør i Warszawa i 2000-2005; samt innehatt en rekke andre krevende stillinger, men er nå pensjonist.

Lundbo har et svært bredspektret kunnskapsnivå. Han vil ta for seg utviklingen i Polen. Utfallet av parlamentsvalget i oktober vil være meget viktig for den videre utvikling i Polen og for landene i Europa, også for Norge. Polen er Norges viktigste samarbeidspartner av EU-landene i det tidligere Øst-Europa. Lundbo vil orientere om konsekvensene av parlamentsvalget og om de norsk-polske militære, politiske, økonomiske og kulturelle forbindelsene.