Onsdag 21. oktober 2020
Kunsthistoriker og forfatter Hans Martin Frydenlund Flaatten

 

«Edvard Munch- hans mesener, samlere, hjelpere og venner 1900 – 1916»

Dette foredraget var planlagt i forbindelse med utstilling på Galleri F 15, men den er utsatt til februar 2021 pga. følgevirkningene av koronasituasjonen. Vi hadde imidlertid allerede gjort avtale med foredragsholder for februar 2021 og kunne derfor ikke flytte foredraget. Imidlertid vil det gi en skikkelig «teaser» slik at vi kan glede oss til å besøke utstillingen på Galleri F 15.

Foredraget vil bygge på de perspektivene som ligger til grunn for utstillingen i februar 2021. Foredragsholderen vil følge kunstverkenes reise fra stedene der Edvard Munch skapte dem og ut i verden via malerens nettverk av mesener, samlere, hjelper og venner. I denne historien spiller Jeløya en viktig rolle, ved at Munchs mesen og venn Christen Sandberg (1861 – 1916) bodde der, og at maleren leide Grimsrød gård i perioden 1913 – 1916. Foredraget vil bli rikt illustrert med lysbilder.