Kjell Bendiksen har en betydelig plass i norsk energipolitikk og et sterkt faglig renommé nasjonalt og internasjonalt. Bendiksen er cand. real i kjernefysikk og dr.scient i fluidmekanikk fra Universitetet i Oslo. Han har ledet det regjeringsoppnevnte Gassteknologiutvalget og er medlem av flere internasjonale fagkomiteer, bl.a. Europakommisjonens Advisory Group on Energy. Kjell Bendiksen var administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE) fra 1995 til 1. mai 2010. Han er i dag forskningssjef ved IFE og professor i energiteknologier ved Fysisk Institutt, UiO.

Kjell Bendiksen i Aftenposten - Han har spart oljebransjen for milliarder - klikk her