Geir Helljesen jobbet i politisk avdeling i NRK, og er særlig kjent som ekspertkommentator og analytiker under kommunevalg og stortingsvalg. Han gikk av med pensjon etter stortingsvalget i september 2009. Helljesen begynte i Dagsrevyen i 1968 og har vært medlem av NRKs styre som representant for de ansatte fra 1990 til 2008. Han fikk i 2008 hedersprisen under Gullruten for sitt mangeårige journalistiske arbeid. I 2005 fikk han NRKs pris som «årets journalist». Han ble 11. november 2009 utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Geir Helljesen på Wikipedia - klikk her