Sverre Lodgaard er i dag seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), men var inntil 2007 instituttets leder og direktør, en funksjon han hadde i 10 år. Før det var han aktivt beskjeftiget innenfor internasjonal politikk og nedrustining, blant annet som leder av FNs institutt for sikkerhets- og nedrust-ningsstudier fra 1992 til 1996. Han har magistergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Lodgaard vil ta utgangspunkt i ”den arabiske våren” og hvordan den kan gi araberne mulighet til å ”gjen-vinne” sine egne land og få styring over egne affærer. USA reduserer sitt nærvær i Europa og Midtøsten for å konsentrere seg om Asia, hvor Kina er utfordringen. Dette skjer samtidig som Kina kommer inn i Midtøs-ten med stor økonomisk tyngde. Dermed får landene i området flere eksterne makter å spille på. Dette gir store land som Egypt, Tyrkia, Iran og Saudi Arabia nye muligheter til å forme sin egen region.

Les mer om NUPI - klikk her.