Onsdag 20. mai
Foredrag av direktør Just Ebbesen ved Sykehuset i Østfold

 

Det nye sykehuset i Østfold

 

Nybygget på Kalnes vil være på ca. 82.500 kvm og blir den største bygningen i Østfold, og også fylkets største arbeidsplass med 3000 ansatte. I nybygget vil det kun være en-sengsrom, og all øyeblikkelig hjelp før Østfolds befolkning vil være samlet her.

Sykehuset åpner høsten 2015.