Onsdag 23. september
Foredrag av Odd Grann

 

Alderisme – med innslag fra samtaler med Rolv Wesenlund om det å bli eldre

 

Odd Grann har vært generalsekretær i Norges Røde Kors, Libertas og Norges Varemesse. Etter yrkeskarrieren har han engasjert seg sterkt for seniorsaken. Han skriver kronikker, holder foredrag og har også skrevet boken «Livskvalitet – hele veien!», hvor dagens eldre fremheves som en samfunnsressurs og energireserve. Aktiv aldring og sunn alderdom er sentrale stikkord for Odd Grann.