Onsdag 20. januar
Foredrag av professor Geir Lundestad

 

Fredens sekretær

 

Geir Lundestad vokste opp i Bodø etter krigen. Han har hele livet vært opptatt av nyere historie og har både hovedfag og doktorgrad i temaet. Han har skrevet flere bøker – særlig om USAs forhold til Europa. Undervisning har vært viktig for professoren – både ved universitetet i Tromsø og i Oslo. I de siste 25 årene var Lundestad direktør for Det norske Nobelinstitutt og sekretær for Den norske Nobelkomiteen. Dette har han skrevet en bok om i høst – og denne kan vi få kjøpt etter foredraget. Vi ser frem til et interessant foredrag!