Onsdag 20. april
Foredrag av Lasse Espelid

 

Det typisk norske – hva er det?

 

Lasse Espelid har gjort et dypdykk i «det norske» og deler med oss sitt syn på Norges historie, norske verdier og tradisjoner, og norsk kultur og identitet. Bakteppet er Norges historie fra den første bosetting og frem til i dag. Et bilde av Norge og nordmenn i fortid, nåtid og fremtid. Foredraget inneholder noe musikk, og har en lett og humoristisk form. Lasse Espelid er utdannet jurist. Han har blant annet jobbet i norsk utenrikstjeneste og i DNB, hvorav ti år i utlandet. Han har vært generalsekretær i Nordmanns-Forbundet og daglig leder i Norge-Amerika Foreningen.