Årsmøtet 20. mars 2013 godkjente årsberetning og regnskap for 2012. Etter valget består styret av:

Jan Tollefsen (leder), Arne G. Andersen, Turid Bergerøy, Bjørn Hellum og Ragnhild Heggenhougen (styremedlemmer) og Kåre Sørby og Astrid Wang (varamedlemmer.) Tor Granquist har vært revisor. Valgkomiteen har bestått av Greta Edfeldt Fjeld, Kerstin Berger og Magnar Andersen.

Det er i 2013 avholdt 9 styremøter. Varamedlemmene har jevnlig deltatt på møtene. Cecilie Berger har vært sekretær på deltid gjennom hele året. Hun sluttet ved årsskiftet og er erstattet av Marion Myklebust. Arbeidet med å skrive Gregers Winther Wulfsbergs dagbok fra våren 1814 om til dagens norsk, med sikte på utgivelse i februar 2014, ble videreført og fullfinansiert i løpet av 2013.

Bjørn Hellum har ledet studiegruppene og organiseringen av dem. Ragnhild Heggenhougen har tilrettelagt konsert- og teaterturer. Turid Bergerøy har organisert dagsutflukter og Jan Tollefsen har redigert nettsider og EA Nytt. Vår trofaste kaffekomité har sørget for servering på møtene. En gruppe på 3 medlemmer med adekvat kompetanse sørger for god lyd- og bildekvalitet under foredragsmøtene. Styret takker også alle andre som har bidratt til akademiets mange aktiviteter.

Foredragsmøter

De ordinære møtene er holdt i Samfunnssalen med plass til ca. 300. Gjennomsnittlig fremmøte har vært ca. 250.

16. januar Kirsti des Bouvrie Thorsen Hellas – fra Europas opphav til problematisk periferi.
20. februar Svein Sjøberg Trenger et dannet menneske realfag?
20. mars Johan Kaggestad Sammenhengen mellom fysisk, mental og sosial helse.
17. april Gunnar Stålsett Toleranse i en flerkulturell tid.
15. mai Håkon Sæther 200 år – Grunnloven og Mossekonvensjonen i 2014.
21. august Per Edgar Kokkvold Retten til å si det andre ikke liker å høre.
18. september Sverre Lodgaard Den politiske utviklingen i Midtøsten.
16. oktober Per Arild Simonsen Vansjø – glimt fra vassdragets natur- og kulturhistorie.
27. november Krapfoss Hornorkester Brassbandmusikk

Andre arrangementer i og utenfor Moss

29. januar Flaggermusen i Operaen 106 deltakere
7. mars Ballettforestillingen Spring Fever i Operaen Avlyst grunnet for få påmeldte
4. april Beethoven og Alnæs i Konserthuset med Håvard Gimse 32 deltakere
22. mai Hafslund hovedgård og Inspiria sciencesenter 45 deltakere
28. august Ramme gård, Hvitsten og Universitetsparken på Ås 45 deltakere
26. september Tine Thing Helseth i Konserthuset 39 deltakere
10. oktober Munch-arrangement på Refsnes Gods 95 deltakere
28. november Kong Lear på Nationaltheatret 47 deltakere

Madam Butterfly i Operaen 28. oktober måtte avlyses grunnet en misforståelse i forbindelse med billettbestillingen. En snau ukes tur til Roma var planlagt i april, men den måtte avlyses grunnet liten oppslutning. Kanskje var den for dyr, kanskje hadde mange allerede vært i Roma.

Programmene for vår og høst ble offentliggjort i EA Nytt som alle medlemmene har fått i posten. I desember ble EA Nytt også sendt elektronisk til dem som ønsket det. Forhåpentlig blir det stadig flere. Vår hjemmeside med program, opplysninger, bilder og innlegg er videre utbygd og finnes på www.eldreakademiet.no.

Studiegruppene har hatt et samlet deltakerantall på 105 personer fordelt på tre grupper med kunsthistorie som tema, tre grupper med litteratur som tema, en gruppe med historie som tema, to grupper med filosofi som tema, en gruppe med tro og vitenskap som tema, en gruppe med aktuelle emner som tema og en gruppe med psykologi som tema.

I løpet av året forsøkte vi også å starte en studiegruppe i spansk og en samtalegruppe i fransk, men interessen ble for liten. Vi oppfordrer stadig våre medlemmer til å melde sin interesse for å bli med i nye grupper. Hvis det melder seg flere enn 5 til et emne, vil vi være behjelpelig med å finne leder og møtested etc. De fleste har erfart at det er både sosialt og lærerikt å delta i slike grupper.

Økonomien er for så vidt tilfredsstillende, men grunnet økte utgifter, blant annet til husleie, går regnskapet i minus, og styret vil foreslå en kontingentøkning i 2014.

Moss, 12. februar 2014
Styret i Eldreakademiet i Moss
Jan Tollefsen
Turid H. Bergerøy Arne G. Andersen Ragnhild Heggenhougen Bjørn Hellum