Årsberetning 2012

 

Årsmøtet 21. mars 2012 godkjente årsberetring og regnskap for 201l. Etter valget består styret av:

Leder: Kåre Sørby,
Styremedlemmer: TuidH. Bergerøy, Arne G. Andersen, Helene W. Bolin, Kari Sandmæl
Varamedlemmer: Anton L.Zerner, Ragnhild Heggenhougen
Revisor: Tor Granquist
Valgkomite: Ivar Ernø, Greta Edfeldt Fjeld, Halstein Sjølie

Det er i 2012 avholdt 9 styremøter. Varamedlemmene har jevnlig deltatt på møtene. Sekretær på deltid er
Cecilie Berger Olsen. Arbeidet med en utgivelse av Gregers Winther Wulfsbergs dagbok fra våren 1814
med utgivelse i 2014 videreføres.

Helene Bolin har organisert studiegruppene, Ragnhild Heggenhougen har tilretbelagt konsert og teater.
Turid Bergerøy har bearbeidet dagsutflukter og Kåre Sørby har redigert nettsider og EA Nytt. Vår trofaste
kaffekomitd sørger for servering på møtene. En gruppe på 3 medlemmer med adekvat kompetanse sørger
for at lyd og bilder er gode under foredragsmøtene. Styret takker også alle andre som har bidratt til akademiets
mange aktiviteter.

Foredragsmøter

De ordinære møtene er holdt i Samfunnssalen med plass til ca 300. Frammøtet har variert mellom 170 og
300 med et giennomsnitt på 238. Møtene 3. mai og 12.desember (sistnevnte i Arena) med presentasjon
av reiser sarnlet bare 50 - 100 tilhørere.

18.januar GunnarBjar - Vernet natur og landskap i Moss og Rygge
15. februar Torbjøm Færøvik - India og Kina, to stormakter som vil forandre verden
2l . mars Janne Haaland Matlary - Utviklingen i EU fremover, sett i lys av de alvorlige økonomiske problemer som fellesskapet står midt oppe i
18. april Øystein Kock Johansen - Mitt samarbeid med Thor Heyerdahl
3. mai Gunnar Høidal - Da vikingene styrte England ...
16. mai Sigrun Slapgard - Sigrid Undset - en dikterdronning
15. august Widar Salbuvik - Vårt lokale næringsliv i en krevende verden
19. september -Jens Braarvig - Verdensreligionene og internasjonale konflikter
17. oktober Kristin Clemet - Norsk skole - sterke og svake sider
14. november Gjertruds Sigøynerorkester konserterte og lcåserte
12. desember Kjell Arild Pollestad Roma for legeme og sjel ....

Andre arangementer i og utenfor Moss

8. januar Puccinis la Bohåmei Operaen 135 deltakere
29. februar Svein Tindberg med Abrahams barn på Det Norske Teatet 50
15. mars Beethovens 5. (Keiserkonserten) i Konserthuset 32
16. mars Babettes gjestebud med Thea Stabell på Tivoli Amfi 30
11. april Hotell Refsnes Gods med Refsnesfrisen 90
9. og 10. mai Dagsturer til Frammuseet, Kon Tiki og Sjøfartsnruseet 49 + 30
6.-7- juni Todagers turlangs Vänrn, Läckö slott, herregård, Lidköping mm. 29
24.-28. aug. Til England i vikingenes fotspor 16
22. september Cafekonsert med Røshnes Jazzband i Gamle Logen 103
9. oktober Hotell Refsnes Gods med Refsnesfrisen 86
21. november Musikalen Evita på Det Norske Teatret 110

Det har vært en god oppsluming om turens med til sammen 760 deltakere

Alle medlemmer fikk programmene for vår og høst tilsendt i vårt meddelelsesblad EA-Nytt. EA's nettsider
med program, opplysninger, bilder og innlegg er videre utbygd og flyttet til www.eldreakademiet.org

Studiegrupper er aktive med ca. 90 deltakere året rundt:

Våren 2012              deltagere                 Høsten 2012    deltagere
Kunsthistorie I             6                         Kunsthistorie I        6
Kunsthistorie II            8                         Kunsthistorie II       8
Litteratur I                   7                         Litteratur I             7
Litteratur II                12                         Litteratur II           12
Aktuelle enmer          10                         Aktuelle ernner      10
Historie                     11                         Historie                 11
Filosofi I                     8                          Filosofi I                8
Filosofi II                    8                          Filosofi II              8
Tro os vitenskao         14                         Tro og vitenskao   14
Psvkologi                   5                           Psvkologi              8

I vårsemesteret deltok 89 medlemmer og i høstsemesteret deltok 92 medlemmer. Gruppene er selvdrevne
og velger selv emner for sine studier. Det er vanligvis seks møter av to timers varighet hvert semester.
Det er sjelden at noen av bestående gruppene kan ta inn nye medlemmer, da de samme medlemmene blir i
gruppene år etter år.

Fra vårsemesteret 2013 har vi startet opp sn ny gruppe i Litteratur. Vi oppfordrer stadig våre medlemmer
til å melde sin interesse for å bli med i nye grupper. Hvis det melder seg flere enn 5 til et emne, vil vi
være behjelpelige med å finne leder og møtested etc. De fleste har erfart at det er både sosialt og lærerikt
å delta i slike grupper!

Økonomi

Økonomien er tilfredsstillende og har tillatt oss å servere kaffe og muffins gratis på møtene.

Moss, 13. februar 2013
Styret i Eldreøkademiø Moss
Kåre Sørby - Turid H. Bergerøy - Kari Sandmæl - Arne G. Andersen - Helene W.Boloi