Årsberetning 2011

Årsberetningen for 2011 (pdf) - klikk her

År 2011 var Eldreakademiets 17. virksomhetsår. Medlemstallet var 1025 ved utgangen av året
– en økning på 25 dette året. De sist innmeldte har stått på venteliste i 28 måneder.