Hva er Eldreakademiet?

Eldreakademiet Moss ble startet i 1995 og har hele tiden hatt en god oppslutning. I dag er det 1025 medlemmer og et par hundre står på venteliste. Alle interesserte over 60 år kan bli medlemmer, så langt plassforholdene tillater det. Vi benytter Samfunnshusets store sal på onsdager til våre foredragsmøter, og denne er begrensende for antall medlemmer. Smekkfull sal tar vel tre hundre personer plassert ved border, og foredragsmøtene er besøkt av mellom 200 og 300 hver gang.

Eldreakademiets formål er å formidle kunnskap. Det praktiseres gjennom foredrag, ekskursjoner og studiegrupper.

Gjennom de første ti år har det i gjennomsnitt blitt tilbudt 19 arrangementer årlig og vært aktivitet i 37 ulike studiegrupper. Arrangementene har vært foredragsmøter, besøk i teater, opera og konserter og dagsturer til utstillinger, museer eller institusjoner. Studiegruppene har tatt for seg emner fra kunst, litteratur, historie, religioner og databruk. I 2010 hadde vi 9 foredrag med gjennomsnittlig 256 tilhørere, 10 forskjellige utflukter med til sammen 1086 deltakere og vel 90 deltakere i 11 studiegrupper.

Foredrag

arrangeres månedlig ni ganger årlig i månedene januar – mai og august – november, normalt mellom kl. 11 og 13. Vel kvalifiserte akademikere og viktige samfunnsaktører engasjeres. Temaer søkes variert mellom kunst, humanistiske fag, naturfag og samfunnsaktuelle spørsmål. Etter foredraget (ca. 50 min.) blir det en pause med kaffe/te, en kakebit og en prat over bordet. Møtet avsluttes med en spørsmålsrunde til foredragsholderen.

Eksterne arrangementer, turer og forestillinger

Eldreakademiet Moss tar sikte på å gi medlemmene tilbud om de beste forestillinger på teater, opera, konserter etc., fortrinnsvis med kjente klassiske skuespill og operaer, men også innen lystspill, operetter og musikaler. De fleste av disse arrangementene vil være i Oslo, med egne busser, der det orienteres om det som vises/spilles.

Dessuten arrangeres turer til kunstgallerier, gjerne med spesielle utstillinger, til museer og til severdigheter og opplevelsessentra av forskjellig slag. I alle tilfeller sørges det for egne omvisninger for medlemmene. Hver sommer vil det være spesielle dagsturer til severdigheter i Østlandsområdet, eller i sjeldne tilfeller lengre turer med eller uten overnatting, f.eks. til Peer Gynt-spelet på Gålå. De senere år er det arrangert ukesturer innen- og utenlands i samarbeid med Temareiser Fredrikstad.

Studiegrupper

gir medlemmene muligheter for ny kunnskap og repetisjon og utdyping av gammel kunnskap om emner innen ulike felt. Studiegruppene er selvstyrte og velger selv sine studieemner og sin arbeidsform ved gjennomgang av aktuell litteratur, forberedte innlegg, diskusjon og lignende. Et viktig element er at erfaring og kunnskap hos den enkelte deltaker bringes videre til gruppen. Utdyping av emner ved utenforstående avtales av den enkelte gruppe, og eventuelle utgifter dekkes av gruppen selv.