Knut Funderud kan svare på spørsmål om organisering og starting av studiegrupper.

Telefon 911 27 192

e-post knut.funderud@gmail.com

Kom gjerne med ønsker og forslag til emner.Ring Knut Funderud (ansvarlig for studiegruppene)

Studiegrupper

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde sin interesse for å starte opp nye grupper. Flere har kommet med forslag om interessante emner, men vi har ikke klart å samle nok medlemmer til å danne nye grupper. Det bør helst være 6 – 8 deltagere, og vi er gjerne behjelpelige med å finne en leder for gruppen hvis det er ønskelig. Ta kontakt med Knut Funderud, tlf. 911 27 192.

Eldreakademiets studiegrupper

Er du interessert i å delta – ta kontakt med Knut Funderud eller gruppenes ledere

 

TEMA           STED           LEDER                       
Kunsthistorie I  Privat  Berit Østby,   
 69 25 82 85
Kunsthistorie II  Privat  Vibeke Andersen,
 977 18 489
Litteratur I  Privat  Kari Filseth,
 995 53 029
Litteratur II  Cafe Riis  Tordis Sande Larsen,
 456 60 935
Litteratur III  Cafe Riis  Marit Børja,
 924 17 979
Litteratur IV på engelsk  privat  Wendy Bell,
 482 16 907
Historie  Jeløy kirke  Inger Ree-Pedersen,
 995 05 584
Filosofi I  Hadeland  Berit Johnsen,
 918 08 738
Filosofi II  Jeløy kirke

 Øivind Guttulsrød,
 974 24 201

Norden   Privat

 Kåre Sørby,
 992 76 799

Lokalhistorie  Privat  Knut Funderud
 911 27 192