Annet i de første 10 år - 1995-2005

1995      Omvisning på utstillingen "Jeløymaleme" på Galleri f-15

             Omvisning i og orientering om Konventionsgården

1996      Filmen "Møte med Halldis" på Parkteatret

1997      Omvisning på Charlotte Wankel-utstillingen på Galleri f-15 8

1999      Eldreåret 1999, åpent møte i Samfunnssalen med professor Peter F. Hjort

2001      Konsert med "Vera Lynn-sanger i Samfunnssalen

             Omvisning på Kai Fjell-utstilling på Galleri F-15

2002     "Mitt liv i sang og musikk", Anne Brown i Samfunnssalen