Studiegrupper i tidligere år.

Høsten 2015

Kunsthistorie I
Kunsthistorie II
Kunsthistorie III
Litteratur I
Litteratur II
Litteratur III
Historie
Filosofi I
Filosofi II
Tro og vitenskap
Aktuelle emner
Psykologi: Dagliglivets små og store utfordringer, problemer og muligheter
Nordens historie  

Våren 2015

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Kunsthistorie III
Litteratur I
Litteratur II
Litteratur III
Historie
Filosofi I
Filosofi II
Tro og vitenskap
Aktuelle emner
Psykologi: Dagliglivets små og store utfordringer, problemer og muligheter

Høsten 2014

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Kunsthistorie III
Litteratur I
Litteratur II
Litteratur III
Historie
Filosofi I
Filosofi II
Tro og vitenskap
Aktuelle emner
Psykologi: Dagliglivets små og store utfordringer, problemer og muligheter

Våren 2014

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Kunsthistorie III
Litteratur I
Litteratur II
Litteratur III
Historie
Filosofi I
Filosofi II
Tro og vitenskap
Aktuelle emner
Psykologi

Høsten 2013

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Kunsthistorie III
Litteratur I
Litteratur II
Litteratur III
Historie
Filosofi I
Filosofi II
Tro og vitenskap
Aktuelle emner
Psykologi

Våren 2013

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Filosofi I
Filosofi II (Cicero)
Historie
Litteratur I
Litteratur II
Aktuelle emner
Tro og vitenskap
Psykologi

Høsten 2012

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Litteratur I
Litteratur II
Aktuelle emner
Historie
Filosofi I
Filosofi II
Tro og vitenskap
Psykologi

Våren 2012

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Litteratur I
Litteratur II
Aktuelle emner
Historie
Filosofi I
Filosofi II
Tro og vitenskap
Psykologi

Høsten 2011

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Litteratur I
Litteratur II
Kinas historie
Norrøn mytologi  
Filosofi II (Cicero)
Tro og vitenskap
Psykologi I
Psykologi II
Aktuelle emner

Våren 2011

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Litteratur I
Litteratur II
Kinas historie
Filosofi I (India)
Filosofi II (Cicero)
Tro og vitenskap
Psykologi I
Psykologi II
Aktuelle emner

Høsten 2010

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Litteratur I
Litteratur II
Kinas historie
Filosofi I (India)
Filosofi II (Cicero)
Tro og vitenskap
Psykologi
Aktuelle emner
Databruk

Våren 2010

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Litteratur I
Litteratur II
Aktuelle emner
Kinas historie
Filosofi I (India)
Filosofi II (Cicero)
Tro og vitenskap
Psykologi
Databruk

Høsten 2009

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Litteratur I
Litteratur II
Indias historie
Filosofi (Spinoza)  
Klima, energi og miljø
Tro og vitenskap
Psykologi
Aktuelle emner
Databruk

Våren 2009

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Litteratur I
Litteratur II
Europas historie
Latinamerika
Latinamerikas historie
Tro og vitenskap
Klima, energi og miljø
Psykologi I
Psykologi II
Databruk
Aktuelle emner

Høsten 2008

Kunsthistorie I      
Europas historie (bind 1)
Europas historie (bind 4)
Latinamerikas historie
Afrikas historie
Litteratur I
Litteratur II
Aktuelle emner
Fra norsk kirkehistorie
Psykologiske synspunkter på eldres livssituasjon
Smerter sett i psykologisk perspektiv
Databruk

Våren 2008

Kunsthistorie I      
Europas historie (bind 1)
Europas historie (bind 3)
Afrikas historie (fortsatt)
Afrikas historie
Litteratur I (Edv.Hoem)
Litteratur II
Troens ABC
Aktuelle emner
Kroppens språk - sjelens smerte
Databruk (mandag)  
Databruk (onsdag)

Høsten 2007

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II (mytologi)
Afrikas historie
Europas historie
Litteratur I (Edv.Hoem)
Troens ABC
Aktuelle emner
Islam - religion og politikk
Litteratur II
Kroppens språk - sjelens smerte
Databruk (mandag)  
Databruk (onsdag)

Våren 2007

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II (mytologi)
USA - annerledeslandet i vest
Europas historie
Noveller
Magnus Brostrup Landstad
Aktuelle emner
Databruk (mandag)  
Databruk (onsdag)
Datakurs med lærer

Høsten 2006

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Israel og Palestina
Islam
Hoem: Heimlandet barndom
Bergprekenen
Aktuelle emner
Databruk

Våren 2006

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Kina
Israel og Palestina
Edvard Hoems forfatterskap
Apostelgjerningene
Aktuelle avistemaer

Høsten 2005

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Hellas og hellenismen
Sveriges historie
C. S Lewis' forfatterskap
Profeten Jesaja
Aktuelle avistemaer

Våren 2005

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Engeisk kultur og hellensk historie
Russlands historie til revolusjonen
Islam
Ronald Fangens forfatterskap
Mosebøkene

Høsten 2004

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Mesopotamias historie
Den franske revolusjon og Napoleon
Islam -religion og politikk 
Arnold Eidslotts lyrikk  

Våren 2004

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Norrøne ætte- og kongesagaer
Nord-Amerikas historie

Høsten 2003

Kunsthistorie I      
De store verdensreligioner
Norrøne ætte- og kongesagaer
Englands historie idet 18. og 19. årh. 

Våren 2003

Kunsthistorie I      
De store verdensreligioner
Det gamle testamente
Dronningene Elisabeth og Maria Stuart

Høsten 2002

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Mosebøkene
Gresk mytologi

Våren 2002

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Historien om Gud
Norges historie  

Høsten 2001

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Historien om Gud
Norges historie  

Våren 2001

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Egypts historie og religion
Norges historie  

Høsten 2000

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Gresk mytologi  
Norges historie  

Våren 2000

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Filosofi 
Nordens historie  
Ny norsk skjønnlitteratur 

Høsten 1999

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Filosofi 
Jugoslavia
Ny norsk skjønnlitteratur 

Våren 1999

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Europeisk filosofihistorie 
Islam
Ny norsk skjønnlitteratur 

Høsten 1998

Kunsthistorie II
Europeisk filosofihistorie 
Norsk kirkehistorie - forholdet stat/kirke 
Ny norsk skjønnlitteratur 
Musikkhistorie
Kunsthistorie I      

Våren 1998

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Katolisismen
Nye kristne bevegelser og kirkesamfunn
Ny norsk skjønnlitteratur 

Høsten 1997 

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Østens religioner
Katolisismen
Ny norsk skjønnlitteratur 
Musikkhistorie

Våren 1997

Kunsthistorie I      
Kunsthistorie II
Russlands historie
Østens religioner

Høsten 1996

Kunsthistorie I      
Øst-Europas historie
Jødedommen

Våren 1996

Kunsthistorie I      
Islam -religion og politisk maktfaktor   
Jødedommen

Høsten 1995

Kunsthistorie I      
Islam -religion og politisk maktfaktor